Köpvillkor

Allmänt

För dig som är konsument gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt), samt Konsumentköplagen som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller trots att du har avtalat om något annat. För företag inklusive enskilda näringsidkare gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du som är konsument gör din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor finnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk lag eller EU-rätt, innebär det inte att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga.

Du som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att slutföra en beställning. Sådant tillstånd kan skickas till oss med e-post där målsman ger sitt uttryckliga tillstånd.

Alla falska ordrar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi kräva skadestånd.

Mervärdeskatt
Alla priser i webbutiken är inklusive moms. Momsen på våra produkter är för närvarande 25 %.

Frakt
Inom våra ordinarie leveransområden är frakten 65 SEK. Utanför dessa områden tillkommer fraktkostnad mot självkostnadspris. Om du väljer att inte lösa ut ditt paket  debiterar vi dig en hanteringsavgift på 299 kronor. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar innan det går i retur.

Vid varor större än 0,82 m2 skickas paketet med hemleverans utan extra kostnad. Observera att paketet levereras även om ingen är hemma och tar emot det. Leverans sker
då på lämplig plats vid dörren. När vi har levererat får du en e-postavisering. När försändelsen är levererad upphör ersättningsanspråket för ditt paket.

Leveranstid
Leveranstiden är normalt 2-10 arbetsdagar. Röda dagar räknas inte som arbetsdagar. Vi förbehåller oss rätten att meddela ny leveranstid om leverantiden skulle ändras.

Leveranssätt
Leverans sker med extern speditör, kunden meddelas per epost och sms om när leverans kommer ske. Det är kundens ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt.

Retur

Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast inom 14 dagar. Som kund betalar du själv returfrakt vid ångrat köp till självkostnadspris, dock lägst 65 kronor samt fraktkostnaden på 65 kr som debiterades när du beställde varan. Du ansvarar för transportrisken vid returfrakt, risken innefattar bland annat skador eller om försändelsen kommer bort under frakt.

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten att stryka ej leveransbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Önskar du avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.

Betalningsalternativ

Vi använder oss av Klarna. Hos oss kan du betala med konto-/kreditkort, banköverföring, faktura samt delbetalning. Klarnas villkor godkänns av kund vid slutförande av köp.

Ändring av lagd order

Du kan göra ändringar i din order fram till dess att ordern har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en order när ordern har effektuerats.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig först efter vårt godkännande och du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för fram till dess att ordern har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig är inte möjlig efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt

Som konsument har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller om förseglingen brutits. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Vill du utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av kunduppgifter och orderuppgifter. Vi tar därefter ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. och att det är du som står för fraktkostnaderna. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att alla villkor är uppfyllda och varan är intakt.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som konsument mottagit en skadad produkt eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 14 dagar från du tog emot varan och senast inom 30 dagar från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

För såväl konsumenter som företag gäller att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i samma förpackning som den mottogs tillsammans med en beskrivning av felet.

Vi har ingen ångerrätt eller retur av intimprodukter som t.ex underkläder, badkläder och tankinis. Dessa varor är undantagna från denna lagstadgade rätt pga. hygieniska själ.

Reservationer

Vi reserverar oss mot eventuella felskrivningar och felaktiga priser samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. Bilderna på hemsidan och i tryckt material ska inte ses som exakta avbildningar av en vis vara.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför BabyZoo AB (babyzoo.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att BabyZoo AB (babyzoo.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Om du är konsument har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan näringsidkare avgörs av allmän domstol.

There are no products