Skip to content

Vanliga allergier för barn

Allergier som barn ofta har kan omfatta olika matallergier, som till exempel mjölk, ägg, vete, soja, jordnötter, trädnötter och fisk. Andra vanliga allergier hos barn är pollen, dammkvalster och insektsstick. Allergiska reaktioner kan vara allt från lindriga till livshotande. Det är viktigt att föräldrarna känner igen symptomen på allergier hos sina barn och vidtar åtgärder för att minska exponeringen och behandla eventuella allergiska reaktioner som uppstår.
 

Det mest effektiva sättet att förebygga en allergisk reaktion på är att undvika de ämnen som barnen är allergiska mot. I vissa fall kan läkemedel som antihistaminer eller kortikosteroider ordineras för att förebygga eller behandla en allergisk reaktion. Det är viktigt att du träffar en läkare om du tror att ditt barn har allergier, så att de kan fastställa den bästa behandlingen.

Skillnad mellan allergi och intolerans

Allergier och intoleranser är båda negativa reaktioner på vissa livsmedel – men de har olika symtom och behandlingar. Allergiska reaktioner uppstår när en persons immunförsvar felaktigt identifierar ett visst livsmedel eller ämne som skadligt, och därefter utlöser en inflammatorisk reaktion. Intolerans – till exempel laktosintolerans – å andra sidan innebär svårigheter att smälta eller tolerera ett livsmedel eller ämne. Personer med intolerans kan dock tolerera små mängder av det aktuella livsmedlet utan att få några allvarliga konsekvenser.

Det är viktigt att tala med din läkare om misstänkta allergier eller intoleranser hos ditt barn – endast en kvalificerad läkare kan ge dig exakta uppgifter och råd om bästa tillvägagångssätt. Med rätt behandling är det möjligt att hantera allergier hos barn och skydda dem från allvarliga allergiska reaktioner.